Indlæg

Sunde gamingvaner Forældreforedrag v. Hundslund LAN

Hund­slund LAN vil gerne sætte fokus på vigtighe­den af et afbal­anceret fysisk og dig­i­talt liv. Der­for har de som den første e‑sportsforening i Dan­mark val­gt at ind­kalde foræl­drene til et fore­drag om sunde gamingvaner.

Fysisk træning til alle gamere

 

Vi åbn­er nu op for vores træn­ingstil­bud til alle gamere der har et ønske om at leve et sun­dere liv. Det vil sige, at gamere der ikke er tilknyt­tet et sam­tale­for­løb i Dabeco også kan melde sig ind på vores fysiske aktivitet­sh­old. Det eneste som er påkrævet er, at man er gamer og har et ønske om et aktivt liv — med og uden gaming.

 

Et træn­ings­for­løb hos Dabeco styrk­er dine sociale egen­sk­aber, din fysik og din evn­er til at leve et liv i overensstem­melse med den mand eller kvin­de du gerne vil være.

 

Gruppe- og træn­ingsmøderne består i at mødes to gange om ugen med andre gamere og eks­gamere der har et ønske om at komme i bedre fysisk form i et trygt miljø med ligesindede.

 

Du får kval­i­fi­ceret hjælp af per­son­lige trænere fra Insti­tut fra Idræt til, at opnå dine per­son­lige træn­ingsønsker. Det være sig, at blive sun­dere, stærkere eller mere udholdende.

 

Vi træn­er spin­ning, styr­ketræn­ing, cirkel­træn­ing og mindfulness.

I Dabecos træn­ingstil­bud er der plads til alle, og mulighed for at delt­age i det omfang man kan.

 

Åben­hed, forståelse og god ener­gi er over­skrifter vi knyt­ter til dette træningstilbud.

 

Vi mødes tirs­dag og tors­dag kl. 18–20 i Hør­sholms­gade på nør­re­bro, hvor der er en sal og et fit­ness­cen­ter til vores rådighed.

 

Vi håber at se dig 🙂

 

Prisen er 400,- mdl.

 

Kon­takt os på 31497075 eller kontakt@dabeco.dk hvis du er inter­esseret i at høre mere.

 

Vi garan­ter­er at du altid vil komme hjem med god ener­gi og stolthed.

 

Billede taget fra Stevns kvarte Iron­man hvor fire delt­agere havde suc­ces med at gennemføre.

Begivenheder

Intet fundet

Beklager, ingen indlæg matchede dine kriterier.