Til forældre og pårørende

Kom til en spæn­dende og lærerig aften i sel­skab med andre som er pårørende til én som spiller meget com­put­er.

Til forældre og pårørende

Kom til en spæn­dende og lærerig aften i sel­skab med andre som er foræl­dre til én som spiller meget com­put­er.

Dan­sk Behan­dling for Com­put­er­spil- og Onlin­eafhængighed inviter­er 8 foræl­dre til gå-hjem-møde i Borg­er­gade 38 st. tv, 1300 Køben­havn K.

Denne aften vil I få et nuanceret oplæg om com­put­er­spillenes skyg­gesider samt den vær­di de kan bringe i men­neskers liv. Oplægget vil blive afholdt af psykolog og stifter af Dabeco, David Mad­sen.

Efter­føl­gende er der god tid til en uformel erfar­ing­sud­vek­sling, faciliteret af psykolog, Rebec­ca Poulsen, som til dagligt har sam­taler med pårørende.

Der vil blive serveret kaffe, te og snacks.

Kon­takt os for at høre nærmere om næste foræl­dre­a­rrange­ment