Indlæser Begivenheder

« All Events

  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

STUK

23. august 2023 - kl. 08:30 - 17:00

Ind­by­delse til dia­log om brug af skærme i fritid­stil­bud, grund­skolen og på ung­dom­sud­dan­nelser og i FGU

Styrelsen for Under­vis­ning og Kvalitet (STUK) ind­by­der dig hermed til dia­log om bru­gen af skærme i fritid­stil­bud, grund­skolen, FGU og ung­dom­sud­dan­nelserne ons­dag d. 23. august 2023, kl. 8.30–15.

Med mødet ønsker STUK inspi­ra­tion til udgivelse af anbe­falinger eller ret­ningslin­jer til ledere, lærere og pæd­a­gogisk per­son­ale om brug af skærme i fritid­stil­bud, grund­skolen, FGU og på ung­dom­sud­dan­nelserne. På mødet vil delt­age en række ekspert­er, som på forskel­lige måder beskæftiger sig med under­vis­ning og uddan­nelse og/eller børn og unges brug af skærme. Mødet indledes af børne- og undervisningsministeren.

Mate­ri­ale om mødets ind­hold og tilret­telæggelse samt delt­agerliste udsendes forud for mødet.

Børne og under­vis­ningsmin­is­teren har bedt STUK igangsætte et arbe­jde om skærme mhp. at udvikle anbe­falinger eller ret­ningslin­jer for bru­gen af skærme i fritid­stil­bud, grund­skolen, FGU og ungdomsuddannelserne.
Arbe­jdet har fokus på to prob­lem­still­inger ved skærmbrug:
a) Hånd­ter­ing af dig­i­tal dis­trak­tion i under­vis­nin­gen i grund­skole og
på ung­dom­sud­dan­nelser og FGU samt sit­u­a­tion­er med pacificering
af børn i fritidstilbud.
b) Hen­sigtsmæs­sig bal­ance mellem hhv. ana­log og dig­i­talt baseret
læring i grund­skole og på ung­dom­sud­dan­nelserne og i FGU og i
den pæd­a­gogiske prak­sis i fritidstilbud.

Detaljer

Dato:
23. august 2023
Tidspunkt:
08:30 - 17:00
Begivenhed Kategori:
Begivenhed Tags:
, , ,

Detaljer

Dato:
23. august 2023
Tidspunkt:
08:30 - 17:00
Begivenhed Kategori:
Begivenhed Tags:
, , ,