Indlæser Begivenheder

« All Events

  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Odense Friskole

26. februar - kl. 08:00 - 17:00

Vores cer­ti­fi­cer­ing er designet til alle skol­er og foreninger, der del­er over­be­vis­nin­gen om, at det er afgørende at fokusere på de unges dig­i­tale liv. Ved at opnå cer­ti­fi­cer­ing i sunde dig­i­tale van­er sender organ­i­sa­tio­nen et tydeligt sig­nal til omver­de­nen, brugerne, fam­i­lierne, medar­be­jderne og poli­tik­erne om, at der er en særlig opmærk­somhed på børn og unges dig­i­tale liv.

Vores erfarne oplægsh­oldere inklud­er­er en læge, Cecilie Aalund Fed­er­spiel, en autoris­eret psykolog, David Mad­sen, og en pol­i­cyekspert, Mie Oech­lenslaeger, samt unge­coach, Julius Mygind der alle besid­der omfat­tende viden om unges dig­i­tale liv. Alle oplægsh­oldere ind­drager kur­sis­terne for at sikre en engagerende oplevelse gen­nem hele dagen.

Den cer­ti­fi­cerede organ­i­sa­tion får et virtuelt emblem, som de frit kan bruge på deres hjemme­side og andre rel­e­vante sted­er. Deru­dover mod­tager organ­i­sa­tio­nen et fysisk mess­ingskilt, der tydeligt vis­er, at de er cer­ti­fi­ceret inden for sunde dig­i­tale vaner.

Insti­tu­tio­nen beslut­ter selv, under kyn­dig vejled­ning, hvilke reflek­sion­er der skal fremgå af deres certificering.

Vi opfor­dr­er insti­tu­tio­nens per­son­ale til at reflek­tere over prin­cip­per for bru­gen af mobil­tele­fon­er, begræn­sning af dig­i­tale dis­trak­tion­er, fire­walls, skærm­brug i under­vis­ning og pauser, didaktiske/trivselsmæssige/læringsmæssige aspek­ter af skærm­brug, shop­ping på net­tet, gam­ing, sociale medi­er, skærmtid, mob­n­ing på net­tet, den gode tone online, billed­del­ing, brug af AI, dig­i­tal dan­nelse, ekstreme dig­i­tale grup­per samt hvor­dan man kan støtte trivsels­frem­mende aktiviteter.

Vi tilby­der også under­vis­ning i, hvor­dan man kom­mu­niker­er med unge og foræl­dre, når skær­men hin­dr­er et liv med fysisk aktivitet, fysiske ven­sk­aber og andre sund­heds­frem­mende aktiviteter.

Detaljer

Dato:
26. februar
Tidspunkt:
08:00 - 17:00
Begivenhed Kategori:
Begivenhed Tags:
,

Detaljer

Dato:
26. februar
Tidspunkt:
08:00 - 17:00
Begivenhed Kategori:
Begivenhed Tags:
,