Indlæser Begivenheder

« All Events

  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Gruppeaftener for 12 til 14 årige med fokus på et sundt computerspilsforbrug

20. februar 2019 - kl. 17:30 - 19:00

- dkr3000

Gruppemøder for unge mellem 12 og 14 år

 Dabeco inviter­er til grup­pemøder fra feb­ru­ar 2019. 

Mange unge har svært ved at fravriste sig com­put­erens altover­skyggende jern­greb i livet. Der­for inviter­er vi til grup­pemøder, med hen­blik på at de unge gen­vin­der kon­tak­ten til det virke­lige liv og opnår en fornyet tro på sig selv.

Sam­men vil vi snakke om og under­søge hvad der sker, når man spiller (for) meget computer.

Grup­pemøder hos Dabeco består i at mødes en gang om ugen og snakke med andre unge mænd, som del­er nogle af de samme oplevelser med et stort computerspilsforbrug.

Vi mødes til te og snacks og taler på skift om hvor­dan det går – både hvad der er svært, og hvad der er fedt ved at være en ung mand i Danmark.

Der­til taler vi om, hvilke mål de gerne vil nå hver især, og hvor­dan de når dertil.

Vi vil sam­men arbe­jde hen imod, at de unge gen­vin­der kon­tak­ten til det virke­lige liv og opnår en tro på sig selv, der kan hjælpe dem i mange henseen­der i livet.

Vi taler om, hvad de har gjort ift. at reduc­ere deres spil­for­brug og investere i den fysiske ver­den. Vi taler der­til også om, hvad der har været svært ved at nå deres mål.

Der lægges op til, at de trækker på hinan­dens erfaringer, og taler om, hvor­dan de kan relatere til hinan­dens oplevelser.

Der­til taler vi om, hvad et stort com­put­er­spils­for­brug kan gøre ved deres indlæring­sevne, trivsel og men­tale sundhed.

Psykologerne Rebec­ca Poulsen og Jacob Fis­ch­er sid­der med og sørg­er for at alle, som har lyst, kom­mer til orde, og at der er en hyggelig stemning.

 

Typiske temaer

Hvad vil det sige for dem at være unge i Danmark?

Hvad får de ud af at spille com­put­er? Fx ro, fred, selvtil­lid, noget at lave, distraktion.

Hvad stiller com­put­er­spil sig i vejen for i deres liv? Fx at have ven­sk­aber, offline inter­ess­er, passe skolen, spise sundt og få rørt sig.

Hvad er deres ønsker og drømme i livet? Fx hvad man får ud af at gå i skole, være sam­men med sin fam­i­lie, få gode ven­ner eller få et fritidsarbejde.

Hvilke kon­sekvenser har et prob­lema­tisk com­put­er­spils­for­brug på læring, trivsel og men­tal sundhed.

 

Praktiske oplysninger

Der bliv­er max 8 unge men­nesker i grup­pen i alderen 12–14 år.

Grup­pen find­er sted 8 ons­dage aften­er i træk fra kl. 17.30 til 19.00.

Dato­erne er den 20 feb­ru­ar, 27 feb­ru­ar, 6 marts, 7 marts, 27 marts, 28 apris, 29 april.

Prisen for de 8 grup­pemøder er 3.000 kr.

Tilmeld­ing skal ske sen­est d. 31 jan­u­ar, og sker ved at skrive en e‑mail til rebecca@dabeco.dk eller ved at sende en sms på 31707773.

 

Vi glæder os til at se jer!

Mange ven­lige hilsner,

Jacob Fis­ch­er og Rebec­ca Poulsen

 

 

Detaljer

Dato:
20. februar 2019
Tidspunkt:
17:30 - 19:00
Pris:
dkr3000
Begivenhed Kategori:
Begivenhed Tags:

Arrangør

Dabeco
Telefon:
(+45) 31 49 70 75
E-mail:
kontakt@dabeco.dk
Se Arrangør hjemmeside

Sted

Dabeco
Borgergade 38 st. tv,
København K, 1371 Danmark
+ Google Maps
Telefon:
(+45) 31 49 70 75
Se Sted hjemmeside

Detaljer

Dato:
20. februar 2019
Tidspunkt:
17:30 - 19:00
Pris:
dkr3000
Begivenhed Kategori:
Begivenhed Tags:

Arrangør

Dabeco
Telefon:
(+45) 31 49 70 75
E-mail:
kontakt@dabeco.dk
Se Arrangør hjemmeside

Sted

Dabeco
Borgergade 38 st. tv,
København K, 1371 Danmark
+ Google Maps
Telefon:
(+45) 31 49 70 75
Se Sted hjemmeside