Indlæser Begivenheder

« All Events

  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Forældreforedrag på Skæring Skole

11. oktober 2023 - kl. 17:00 - 18:00

Com­put­er­spil og sociale medi­er er blevet en tid­skrævende beskæftigelse hos mange børn og unge. Det kan risikere at gå ud over deres engage­ment i deres skole, fritidsin­ter­ess­er og deres fam­i­lieliv samt sociale relationer.

Fam­i­li­er kan føle sig klemt for­di det kan være svært at finde en bal­ance, hvor børnene kan spille eller scrolle, og sam­tidig indgå i fam­i­lieliv­et. Fam­i­liens værdier kan således blive udfor­dret af de mange timer foran skær­men. Foræl­dre kan opleve mod­stand når de ønsker samvær med børnene, som hellere vil spille com­put­er eller delt­age i et virtuelt fæl­lesskab. Dette kan være en vanske­lig opgave for enhver foræl­dre, som ved at deres børn har brug for nærvær, frisk luft og sanselige stimuli.

De mange adfærds­de­signs som er installeret i dig­i­tale plat­former synes på mange måder at dik­tere det unge men­neskes fysiske og men­tale sund­hed, hvilket i sid­ste ende kan ende med skolevæ­gring eller blot iso­ler­ing fra fysiske fællesskaber.

Fore­draget giv­er ind­b­lik i hvad der lig­ger i et sundt og usundt for­brug af sociale medi­er og com­put­er­spil, samt hvilke imp­lika­tion­er et usundt for­brug af com­put­er­spil og sociale medi­er har på børn og unges udvikling.

Der­til vil fore­draget omhan­dle forskel­lige spiltyper, og hvad der gør at de forskel­lige spil virk­er så dra­gende på børn og unge.

Slut­teligt vil foræl­drene få kend­skab til de neu­ro­bi­ol­o­giske mekanis­mer der sker i hjer­nen når man spiller com­put­er­spil og bevæger sig rundt på de sociale medier.

Dabeco tilby­der foræl­dregrup­per at komme ud og afholde en work­shop om børn og unges dig­i­tale dan­nelse, samt give konkrete red­sk­aber til at skabe en sund bal­ance, dig­i­talt og analogt. En omsorgs­fuld dia­log om vigtighe­den af, at huske det betyd­nings­fulde i en tid med dig­i­tale medier.

Detaljer

Dato:
11. oktober 2023
Tidspunkt:
17:00 - 18:00
Begivenhed Kategori:
Begivenhed Tags:
, , , ,

Detaljer

Dato:
11. oktober 2023
Tidspunkt:
17:00 - 18:00
Begivenhed Kategori:
Begivenhed Tags:
, , , ,