Indlæser Begivenheder

« All Events

  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Forældreforedrag + evt. børn om børn og unges digitale liv — offentligt tilgængeligt

8. november 2021 - kl. 18:00 - 20:00

- dkk450

Jeg har fået mulighed for at arran­gere en work­shop med David Mad­sen fra Dabeco. David Mad­sen er psykolog, uddan­net i idræt- og ernæring, bør­ne­sagkyn­dig i kul­tur­min­is­teri­ets medieråd, og har tidligere spillet com­put­er­spil på højt plan. Fore­draget er et non-prof­it arrange­ment og koster 450kr/deltager eller 900/familie (max. 25 delt­agere, min­i­mum 12år+). Tilmeld­ing foregår ved sms til 61611443, Lise Dons, sen­est 10.oktober 2021.

Oplæg:

Com­put­er­spil og sociale medi­er er blevet en tid­skrævende beskæftigelse hos mange børn og unge. Det kan risikere at gå ud over deres engage­ment i deres skole, fritidsin­ter­ess­er og deres fam­i­lieliv samt sociale relationer.

Vi som foræl­dre kan opleve mod­stand når vi ønsker samvær med børnene, som hellere vil spille com­put­er eller delt­age i et virtuelt fæl­lesskab. Dette kan være en vanske­lig opgave for enhver forælder, som ved at deres børn har brug for nærvær, frisk luft og sanselige stim­uli. Com­put­erens eller tele­fo­nens dra­gende effek­ter synes på mange måder at dik­tere det unge men­neskes fysiske og men­tale sundhed.

Med udgangspunkt i

  • Forsknin­gen fortæller
  • Opmærk­somhed
  • Afhængighedssk­abende mekanismer
  • “there is no such thing as a free beer”
  • Effek­ten på vores psykol­o­giske velbefindende
  • Hvor­dan kan vi som fam­i­lie sikre en sund dig­i­tal balance?

del­er David Mad­sen viden omkring imp­lika­tion­erne af et stort skærm­for­brug. Han sæt­ter fokus på, hvor­dan unge men­nesker kan frigøres fra de dig­i­tale adfærds­de­signs, og skabe rum til at bruge deres tid med dem de gerne vil, og investere i det som de gerne vil stå for som unge men­nesker. David Mad­sen vil give konkrete red­sk­aber til delt­agerne til at (gen)finde bal­an­cen i et liv med com­put­er, uden at man risik­er­er at fort­abe sig i inter­nettes farverige universer.

Work­shop­pen ind­drager både foræl­dre og børn på en sjov, ind­dra­gende og coachende måde. Det vil sige, at alle går hjem med reflek­sion­er, der gør dem i stand til at træffe beslut­ninger om eget skærm­for­brug på et oplyst grundlag

Detaljer

Dato:
8. november 2021
Tidspunkt:
18:00 - 20:00
Pris:
dkk450
Begivenhed Kategori:
Begivenhed Tags:
,

Detaljer

Dato:
8. november 2021
Tidspunkt:
18:00 - 20:00
Pris:
dkk450
Begivenhed Kategori:
Begivenhed Tags:
,