Indlæser Begivenheder

« All Events

 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Ejby private børnehaver

8. september 2022 - kl. 19:00 - 21:00

David Mad­sen fra Dabeco tager turen til Ejby, hvor han skal snakke småbørn og dig­i­tal trivsel, tilknyt­ning og videre. Læs mere om temaerne nedenfor.

 1. Hvilken betyd­ning har skærm­for­bruget for bar­nets (0–6 år) udvikling, tilknyt­ning og trivsel? 
  1. Her vil I ind­føres i rel­e­vant tilknyt­ning­ste­ori samt biol­o­gisk og men­tal sund­hed og trivsel
 2. Denne del vil foregå via reflek­sion­er og summeøvelser)
 3. Denne del vil foregå ved et oplæg om vigtighe­den af mening samt reflek­sion­søvelser om ”hvilket fam­i­lieliv ønsker vi? Hvornår udfor­dr­er skær­men dette, og hvornår kan skær­men styrke dette familieliv?
 4. Foræl­drenes rolle – Hen­sigtsmæs­sig brug af dig­i­tale medi­er, som foræl­dre, som børn og som familie? 
  1. Her vil I ind­føres i rel­e­vant psykol­o­gisk teori om det menings­fulde familieliv.
 5. Hvor­dan den fag­pro­fes­sionelle kan have en kon­struk­tiv dia­log med foræl­dre om skærme? Hvor­dan foræl­dre kan have en kon­struk­tiv dia­log med sine børn. 
  1. Ind­føring i den svære sam­tale med fokus på sam­taler baseret på Accep­tance and com­mit­ment ther­a­py og nar­ra­tive samtaler
 6. Skærm­for­brug når børnene bliv­er ældre? 
  1. Sta­tis­tik, ind­føring i WHO’s nye diag­nose, skærm­for­brugets betyd­ning for søv­nen samt hvor­dan kan man sikre sin teenag­er et sundt liv – dig­i­talt og analogt.

 

I oplægget vil I tage still­ing til føl­gende, og få konkret viden om disse temaer:

Bør man ind­føre faste skærmtider?

Hvor længe må børn og unge sid­de foran en skærm?

Hvad bety­der skærm­for­brug for børn og unges indlærings- og kog­ni­tive evner?

Hvad er forskellen på virtuel og fysisk leg?

Hvor­dan påvirk­er skærme børn og unges sanselige verden?

Hvad bety­der skærmtid for børn og unges søvn?

Detaljer

Dato:
8. september 2022
Tidspunkt:
19:00 - 21:00
Begivenhed Kategori:
Begivenhed Tags:
, , , , ,

Detaljer

Dato:
8. september 2022
Tidspunkt:
19:00 - 21:00
Begivenhed Kategori:
Begivenhed Tags:
, , , , ,