Indlæser Begivenheder

« All Events

  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Dabeco og minevenner afholder endnu et onlineforedrag for forældregrupper

8. april 2019 - kl. 20:00 - 21:30

Dabeco og Min­even­ner har indledt et samar­be­jde, og efter flere suc­ces­fulde online fore­drag vil vi gerne invitere foræl­dre til at se med mandag d. 4 marts kl. 20.00.

Børns og unges sti­gende tids­for­brug i de virtuelle uni­vers­er, com­put­er­spil tilby­der, kan blive en altover­skyggende og tid­skrævende beskæftigelse.

Det risik­er­er at blive en afhængighed, hvor børn og unge mis­ter deres inter­esse for skolen, stop­per med at investere i virke­lige ven­sk­aber, og mis­ter troen på, at de kan begå sig i den virke­lige ver­den. Com­put­er­spil­lene kan virke for­førende, mens de spiller, men spil­lene risik­er­er også at med­føre ube­hagelige tanker, følelser og krop­slige fornem­melser. Det stiller os som foræl­dre over­for en stor opgave, når vi vil hjælpe vores barn.

Denne Mas­ter­Class hen­ven­der sig til foræl­dre til børn og unge, der spiller meget com­put­er. MasterClass’en afholdes som et online fore­drag, der var­er ca. 1,5 time. Du vil få mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

Første del af MasterClass’en han­dler om at klæde dig som forælder på til at forstå, hvor­dan et prob­lema­tisk for­brug af com­put­er­spil man­i­fester­er sig i børn og unge men­neskers liv samt hvad spil­lene gør ved børn og unge men­neskers hjern­er. Du vil blive intro­duc­eret til forskel­lige spilgen­r­er og du vil høre om, hvilke virkemi­dler den store spilin­dus­tri anven­der til at gøre os hooked. Vi kom­mer bl.a. ind på, hvor­dan Fort­nite hijack­er børn og unges hjerner.

I anden del zoomer vi ind på, hvor­dan du som forælder kan nav­igere i en hverdag med børn, der spiller meget. Du vil få konkrete værk­tø­jer, du med fordel kan anvende til at skabe mere nærvær og trivsel for for hele fam­i­lien. Helt offline :).

 

 

Detaljer

Dato:
8. april 2019
Tidspunkt:
20:00 - 21:30
Begivenhed Kategori:
Begivenhed Tags:
, ,

Detaljer

Dato:
8. april 2019
Tidspunkt:
20:00 - 21:30
Begivenhed Kategori:
Begivenhed Tags:
, ,