Læs mere om cer­ti­fi­cerin­gen her, hvis du eller din insti­tu­tion ønsker at få blik for de skyg­gesider der find­es når børn og unge færdes digitalt.

Cer­ti­fi­cer­ing i sunde dig­i­tale vaner