Indlæg

Husum skole — forældreforedrag med fagpersoner

Dabeco afhold­er fore­drag om gam­ing, sociale medi­er og skærm­for­brug. Hvornår bliv­er skærm­for­bruget skadeligt for den gode udvikling. Hvad bety­der det, at det fysiske fæl­lesskab erstattes af et dig­i­talt fællesskab?

Og er det muligt at blive afhængig?

Disse spørgsmål plus meget mere bliv­er foræl­drene og lær­erne klogere på når vi gæster husum skole.

Vi hjælper voksne med computerspilsafhængighed

I Dabeco sæt­ter vi en ære i at hjælpe men­nesker med com­put­er­spilsafhængighed eller skær­mafhængighed. Vi tilby­der der­for behan­dling til unge og vok­sne men­nesker der har et mis­brug af skærmforbrug.

Vi hjælper vok­sne og unge men­nesker med at gen­vin­de bal­an­cen i en dig­i­tal tid. Det kan være, at man ønsker at være en bedre kæreste, ven eller far. Men hvor gamin­gen eller tele­fo­nen hver dag afhold­er en fra at gør de ting som er vigtige.

Her hjælper vi dig til at leve et liv i overensstem­melse med de ting som er vigtige og betyd­nings­fulde, og hvor du skaber et liv for dig selv med glæde og stolthed.

 

Begivenheder

Intet fundet

Beklager, ingen indlæg matchede dine kriterier.