Om Mads Bank

Mads Bank er ph.d. og psykolog, uddan­net ved Køben­havns Uni­ver­sitet. Mads Bank afhold­er kurs­er om com­put­er­spil- og onlin­eafhængighed.