Om Agnete Sørensen

Agnete Bach Sørensen fun­ger­er som psykologfaglig sekretær i Dabeco. Hun har en kan­di­dat i pæd­a­gogisk psykolo­gi fra Aarhus Uni­ver­sitet, samt en bach­e­lor­grad i Psykolo­gi og Pæd­a­gogik & Uddan­nelsesstudi­er fra Roskilde Universitet.

Agnete har et bredt kend­skab til dig­i­tal pæd­a­gogik, samt fam­i­li­er, børn og unge, og har tidligere arbe­jdet som ungeråd­giv­er i head­space Ballerup.