Download materialer om computerspil- og onlineafhængighed

Her kan du hente forskn­ing, avis­ar­tik­ler og video­er om fænomenet “Com­put­er­spil- og Onlin­eafhængighed”

Kon­takt os hvis du vil have et inter­view med en behan­dler.

Om Dabeco

Læs mere om os og vores behan­dlingstil­gang

Team

Læs mere om vores behan­dlere

Foredrag

Læs mere om vores fore­drag og bestil et nu

Samarbejdspartnere