Kontakt

Kon­takt os via mail eller på tele­fon

Stil dit spørgsmål her

Vi er tilst­ede i hele Køben­havn

Her finder du os

Adresse:

Borg­er­gade 38 st. tv
1300 Køben­havn K

Psykologhuset Sdr. Palæ
Søn­der Allé 10, 3 tv,
8000, Aarhus C

Hol­ger Danskes Vej 3B,
2000 Fred­eriks­berg

Kon­takt:

kontakt@dabeco.dk
(+45) 31 49 70 75

CVR: 40193707

Hos Dabeco hjælper vi men­nesker til at få bal­ance i deres liv. Ind­sat­sen er altid baseret på dia­log, og har til for­mål at bringe den enkelte tilbage til et liv med trivsel, sunde rela­tion­er og inter­ess­er.

Dabeco byg­ger på førende forskeres idéer og tanker om, hvad der skal til for at hjælpe folk tilbage til et sundt liv såv­el socialt som fysisk og men­talt.

Samarbejdspartnere

 

Vi har udtalt os eller afholdt foredrag for nogle af følgende aktører:

Optrådt i TV:

DR1
DR2
TV2
Aften­showet
Go’ mor­gen Dan­mark
Luk­sus­fælden
Metronome

Folkemøder:

Fyns Folkemøde
Møns folkemøde

Konferencer og certificeringer:

CopenX
Gefion
DIS
Ran­ders Lilleskole
Mejrup fritid­sor­d­ning
Helsinge FO
Sankt Helene FO og børne­hus
Sen­geløse pri­vatskole
Under­vis­ningsmin­is­teri­et
Hun­dest­ed skole
Vest­byen friskole
Forenin­gen for grøn­landske børn
Dare­gen­der
Hund­slund e‑sport

+ mange flere

Foredrag og konferencer:

Ving­st­ed kon­fer­en­cen
Psykol­o­gisk sum­mer­camp
Inter­na­tion­al psy­chol­o­gy­camp
Funk­tionel fam­i­li­eter­apeuters kon­fer­ence
Behan­dlingsskolen – Basen
PPR fred­eriks­berg
Danske psyko­dy­namikere
Forenin­gen for børn med angst
VIA uni­ver­si­ty Col­lege
Aarhus Byråds udvalg